امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

گزارش برنامه

Log برنامه به چه معناست؟ گزارش برنامه یک فایل از رویدادهایی است که توسط یک برنامه نرم افزاری ثبت می شود. این شامل خطاها، رویدادهای اطلاعاتی و هشدارها است. قالب و محتوای گزارش برنامه توسط توسعه‌دهنده برنامه نرم‌افزاری تعیین می‌شود، نه سیستم‌عامل. گزارش برنامه ممکن است به عنوان فایل گزارش برنامه نیز نامیده شود.Bedan Log برنامه را توضیح می دهد یک برنامه معمولا حاوی کدهایی برای نوشتن انواع مختلف رویدادها در یک فایل گزارش برنامه است. فایل گزارش می تواند مشکلات جریان پیام و مشکلات برنامه را آشکار کند. همچنین می تواند حاوی اطلاعاتی در مورد عملکردهای کاربر و سیستم باشد که رخ داده است. رویدادهای ثبت شده معمولاً شامل موارد زیر است: هشدارها در مورد فضای کم دیسک، عملیاتی که انجام شده است، هر گونه مشکل مهم - معروف به رویدادهای خطا - که مانع از شروع برنامه می شود. ممیزی موفقیت آمیز برای نشان دادن یک رویداد امنیتی مانند ورود موفق رویدادی مانند شکست ورود

Application Log

What Does Application Log Mean? An application log is a file of events that are logged by a software application. It contains errors, informational events and warnings. The format and content of an application log are determined by the developer of the software program, rather than the OS. An application log may also be referred to as an application log file. Techopedia Explains Application Log An application normally contains code to write various types of events to an application log file. The log file can reveal message flow issues and application problems. It can also contain information about user and system actions that have occurred. Logged events typically include the following:Warnings about low disk spaceAn operation that has been carried outAny significant problems - known as an error events - that prevent the application from startingA success audit to indicate a security event such as a successful logonA failure audit to indicate an event such as a logon failure