امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

اتوماسیون انتشار برنامه (ARA)

اتوماسیون انتشار برنامه (ARA) به چه معناست؟ اتوماسیون انتشار برنامه (ARA) معمولاً به عنوان فرآیند مدل‌سازی و استقرار محصولات نرم‌افزاری و پیکربندی آنها برای جاوا یا انواع دیگر پلتفرم‌ها تعریف می‌شود. اتوماسیون انتشار برنامه از 'انتشار و استقرار مداوم' پشتیبانی می کند و اغلب به توسعه نرم افزار چابک مربوط می شود. این امکان را برای توسعه و انتشار ساده تر برنامه ها، مصنوعات و سایر اشیاء نرم افزاری فراهم می کند.Bedan اتوماسیون انتشار برنامه (ARA) را توضیح می دهد اتوماسیون انتشار برنامه شامل بررسی چگونگی بهبود فرآیندهای کلیدی برای جابجایی نرم افزار در طول چرخه عمر آن است. انواع مختلف ARA ممکن است شامل راه حل ها و رویکردهای مبتنی بر فرآیند، مبتنی بر بسته، اعلامی یا ضروری باشد. از آنجایی که ARA نسبتاً جدید است، کارشناسان اغلب در مورد اینکه چگونه چالش هایی را برای جامعه توسعه دهندگان و سایر تیم هایی که در تلاش برای پیاده سازی آن هستند، صحبت می کنند. انواع مختلف رویکردها برای ARA مزایای متفاوتی دارند. به عنوان مثال، یک رویکرد مبتنی بر بسته اغلب در خودکارسازی لایه سرور یک فرآیند توسعه موفق می شود. این رویکرد در مجموع می‌تواند بسیاری از کارهایی را که در سراسر شبکه‌ها انجام می‌شود برای ارائه معیارهای خاصی در توسعه انجام دهد. این رویکرد همچنین می تواند در صورت نیاز بازگشت نسبتا آسانی را ارائه دهد. در مقابل، یک رویکرد مبتنی بر اعلامی ممکن است به معنای توجه بیشتر به لایه کاربردی فرآیند باشد. در همین حال، در یک رویکرد ARA مبتنی بر امری، توسعه دهندگان ممکن است بر روی یک زبان برنامه نویسی خاص و دستورات برای انجام کارهای خاص در یک دنباله خاص برای توسعه تمرکز کنند. اتوماسیون انتشار برنامه همچنین به موضوع DevOps، یکی دیگر از ایده‌های نسبتاً جدید در فناوری اطلاعات مرتبط است. DevOps ترکیبی از توسعه و عملیات است، رویکردی که در آن توسعه دهندگان در ایجاد ساختارهای انتشار خودکار برای نرم افزار با یکدیگر همکاری می کنند.

Application Release Automation (ARA)

What Does Application Release Automation (ARA) Mean? Application release automation (ARA) is commonly defined as the process of modeling and deploying software products, and configuring them for Java or other types of platforms. Application release automation supports 'continuous release and deployment' and is often related to agile software development. It allows for more streamlined development and release of applications, artifacts and other software objects. Techopedia Explains Application Release Automation (ARA) Application release automation involves looking at how to improve key processes for moving software through its life cycle. Different types of ARA may include process-based, package-based, declarative or imperative solutions and approaches. Because ARA is fairly new, experts often talk about how it presents challenges to the community of developers and other teams who are trying to implement it. Different types of approaches for ARA have different benefits. For example, a package-based approach often succeeds in automating the server layer of a development process. This approach can collectively handle much of the work that goes on throughout the networks to deliver certain benchmarks in development. This approach can also offer relatively easy rollback if needed. By contrast, a declarative-based approach may mean more attention to the application layer of the process. Meanwhile, in an imperative-based ARA approach, developers may focus on a particular programming language and commands for doing certain things in a specific sequence for development. Application release automation is also related to the issue of DevOps, another relatively new idea in IT. DevOps is a combination of development and operations, an approach in which developers collaborate on creating automated release structures for software.