امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

مجازی سازی سرویس برنامه

مجازی سازی سرویس اپلیکیشن به چه معناست؟ مجازی سازی سرویس برنامه فرآیندی است که در آن یک برنامه نرم افزاری از یک سرور راه دور مستقر، دسترسی و مدیریت می شود. این امکان تحویل مجازی یک برنامه کاربردی را از طریق اینترنت فراهم می کند و در عین حال همان عملکرد و خدمات یک برنامه نصب شده بومی را ارائه می دهد. مجازی سازی سرویس اپلیکیشن به عنوان مجازی سازی اپلیکیشن نیز شناخته می شود.Bedan مجازی سازی سرویس کاربردی را توضیح می دهد مجازی‌سازی سرویس برنامه، نرم‌افزار ابری را به‌عنوان سرویس (SaaS) با ترکیب ابزارها و فن‌آوری‌هایی که امکان دسترسی به یک برنامه کاربردی از طریق اینترنت را بدون هیچ‌گونه نصب اولیه توسط کاربر نهایی یا رایانه شخصی مشتری امکان‌پذیر می‌سازد، فعال می‌کند. هر برنامه مجازی سازی شده به عنوان یک سرویس به چندین کاربر که به طور همزمان متصل هستند ارائه می شود. این فناوری‌ها شامل سرور فیزیکی/مجازی راه دور، هایپروایزر مجازی‌سازی اپلیکیشن و خود برنامه است. هایپروایزر مجازی سازی اپلیکیشن جلسات کاربر، تخصیص منابع و سایر فرآیندهای مدیریت برنامه کاربردی را مدیریت می کند.

Application Service Virtualization

What Does Application Service Virtualization Mean? Application service virtualization is a process in which a software application is deployed, accessed and managed from a remote server. It enables virtual delivery of an application over the Internet while providing the same functionality and services of a natively installed application. Application service virtualization is also known as application virtualization. Techopedia Explains Application Service Virtualization Application service virtualization enables cloud Software as a Service (SaaS) by incorporating tools and technologies that allow access to an application via the Internet without any up front installation by the end user or client PC. Each virtualized application is delivered as a service to multiple users that are simultaneously connected. These technologies include a remote physical/virtual server, application virtualization hypervisor and the application itself. The application virtualization hypervisor manages user sessions, resource allocation and other backend application management processes.