امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

توسعه برنامه سریع معماری (ARAD)

توسعه برنامه سریع معماری (ARAD) به چه معناست؟ توسعه سریع برنامه کاربردی معماری (ARAD) به نرم افزاری اطلاق می شود که از چارچوب ها و الگوها به عنوان عناصر اصلی برای کمک به توسعه عملکردهای رایج یک برنامه کاربردی استفاده می کند. ARAD شکل پیشرفته ای از ابزارهای طراحی و تحلیل شی گرا است. این شامل استفاده از الگوهای طراحی و تجزیه و تحلیل مدل های از قبل ایجاد شده است. سازمان ها به طور گسترده ای از ARAD همراه با روش ها و شیوه های چابک استفاده می کنند.Bedan توسعه سریع اپلیکیشن معماری (ARAD) را توضیح می دهد توسعه سریع نرم افزار معماری چارچوبی از رویه ها و شیوه هایی است که برای توسعه سریع و کارآمد برنامه (ویندوز/وب) طراحی شده است. این مجموعه ای از ابزارها است که به توسعه دهندگان کمک می کند تا کدهای مشابه را بارها و بارها برای عملکردهای عمومی در یک برنامه بنویسند. این به سازمان‌ها کمک می‌کند تا برنامه‌هایی را براساس الگوهای از قبل تعریف‌شده بسازند که می‌توانند توسط کدنویس‌ها برای صرفه‌جویی در زمان و انرژی در نوشتن یک کد یکسان برای توابع بارها و بارها برای عملکردهای مختلف درون برنامه مورد استفاده و استفاده مجدد قرار گیرند. این ابزار همچنین به به روز رسانی و ارتقاء برنامه ها نسبتاً سریع و آسان کمک می کند.

Architected Rapid Application Development (ARAD)

What Does Architected Rapid Application Development (ARAD) Mean? Architected rapid application development (ARAD) refers to software that uses frameworks and patterns as main elements to aid in the development of common functions of an application. ARAD is an advanced form of object-oriented analysis and design tools. It involves the use of design patterns and analysis of already created models. Organizations are widely using ARAD along with agile methodologies and practices. Techopedia Explains Architected Rapid Application Development (ARAD) Architected rapid application development is a framework of procedures and practices that are designed for quick and efficient application (Windows/Web) development. It is a set of tools that help the developers writing the same codes again and again for general functionalities in an application. This helps organizations build applications based on already defined templates which can be used and reused by coders to save time and energy in writing the same piece of code for functions again and again for various functionalities within the app. This tool also helps in updating and upgrading the applications fairly quickly and easily.