امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

چگالی سطحی

چگالی سطحی به چه معناست؟ چگالی سطحی اندازه گیری واحدهای ذخیره در اینچ مربع یا به طور کلی اندازه گیری ظرفیت ذخیره سازی نسبت به ابعاد فیزیکی است. تراکم سطحی گاهی به جای تراکم سطحی و چگالی سطحی استفاده می شود.Bedan چگالی سطحی را توضیح می دهد چگالی سطحی یک ایده مهم در فناوری اطلاعات است. برای مثالی آسان از چگالی منطقه ای، به یک قطعه کوچک از رسانه ذخیره سازی فکر کنید. فرض کنید دیسک از نظر اندازه فیزیکی یک اینچ مربع است. اگر آن دیسک دارای 1 گیگابایت ظرفیت ذخیره سازی باشد، اندازه گیری چگالی منطقه ای 1 گیگابایت در هر اینچ مربع است. چگالی منطقه ای یک اصطلاح مفید برای بررسی ظرفیت ذخیره سازی نسبی رسانه های ذخیره سازی فیزیکی مانند نوارهای مغناطیسی یا دیسک ها و دیسک های نوری است. گزارش‌های صنعت فناوری اطلاعات در طول زمان نشان داده‌اند که چگونه تراکم منطقه‌ای با سرعت چشمگیری بهبود می‌یابد. توانایی بسته‌بندی ظرفیت ذخیره‌سازی دیجیتال بیشتر در دیسک‌ها و دستگاه‌های کوچک‌تر، بخش بزرگی از آنچه باعث پیشرفت در صنعت سخت‌افزار و سایر بخش‌های تجارت فناوری شده است.

Areal Density

What Does Areal Density Mean? Areal density is the measurement of storage units per square inch, or, more generally, the measurement of storage capacity relative to physical dimensions. Areal density is sometimes used interchangeably with the terms area density and surface density. Techopedia Explains Areal Density Areal density is an important idea in IT. For an easy example of areal density, think of a small piece of storage media. Say the disk is one square inch in terms of its physical size. If that disk has 1 GB of storage capacity, the areal density measurement is 1 GB per square inch. Areal density is a useful term in looking at the relative storage capacity of physical storage media like magnetic tapes or disks and optical disks. Reports from the IT industry over time have shown how areal density improves at a dramatic rate. The ability to pack more digital storage capacity into smaller disks and devices is a large part of what has driven improvement in the hardware industry and other parts of the tech business.