امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

نورون مصنوعی

نورون مصنوعی به چه معناست؟ یک نورون مصنوعی یک ساختار دیجیتالی است که به دنبال شبیه سازی رفتار یک نورون بیولوژیکی در مغز است. نورون‌های مصنوعی معمولاً برای ایجاد یک شبکه عصبی مصنوعی استفاده می‌شوند - این فناوری‌ها بر اساس فعالیت مغز انسان مدل‌سازی می‌شوند.Bedan نورون مصنوعی را توضیح می دهد اساساً، یک نورون مصنوعی از مجموعه‌ای از ورودی‌های وزن‌دار، همراه با یک تابع تبدیل و یک تابع فعال‌سازی تشکیل شده است. تابع فعال سازی در انتها با آکسون یک نورون بیولوژیکی مطابقت دارد. ورودی‌های وزن‌دار با ورودی‌های یک نورون بیولوژیکی مطابقت دارد که تکانه‌های الکتریکی در حال حرکت در مغز را دریافت می‌کند و روی آن‌ها کار می‌کند تا آنها را به لایه‌های بعدی نورون‌ها منتقل کند. نورون‌های مصنوعی، به عنوان بخشی از شبکه‌های عصبی مصنوعی، یادگیری عمیق و یادگیری ماشین را هدایت می‌کنند. توانایی ها. آنها به رایانه ها کمک می کنند تا «بیشتر شبیه انسان فکر کنند» و نتایج شناختی پیچیده تری تولید کنند.

Artificial Neuron

What Does Artificial Neuron Mean? An artificial neuron is a digital construct that seeks to simulate the behavior of a biological neuron in the brain. Artificial neurons are typically used to make up an artificial neural network – these technologies are modeled after human brain activity. Techopedia Explains Artificial Neuron Essentially, an artificial neuron is composed of a set of weighted inputs, along with a transformation function and an activation function. The activation function at the end would correspond to the axon of a biological neuron. The weighted inputs would correspond to the inputs of a biological neuron that take electrical impulses moving through the brain and work on them to transmit them to subsequent layers of neurons.Artificial neurons, as parts of artificial neural networks, are driving deep learning and machine learning capabilities. They are helping computers to “think more like humans” and produce more sophisticated cognitive results.