امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

کنترل سرور ASP.NET

کنترل سرور ASP.NET به چه معناست؟ یک کنترل سرور ASP.NET برچسبی است که در یک صفحه وب نوشته می شود تا یک شیء قابل برنامه ریزی سمت سرور را نشان دهد که برای نمایش عنصر رابط کاربری در یک صفحه وب استفاده می شود. کنترل های سرور ASP.NET برچسب هایی هستند که توسط سرور قابل درک هستند. آنها در یک فایل .aspx کدگذاری می شوند و ویژگی ها، روش ها و رویدادهای کنترل را که می توان از کد سمت سرور به آنها دسترسی داشت، نشان می دهد.Bedan کنترل سرور ASP.NET را توضیح می دهد ASP.NET یک چارچوب برنامه کاربردی وب است که برای توسعه وب سایت های پویا و برنامه های کاربردی وب استفاده می شود. یک کنترل سرور ASP.NET یک کلاس کنترل خاص از چارچوب دات نت است که در صفحات ASP.NET تعبیه شده است. این یک عنصر رابط کاربری (UI) را در یک صفحه نشان می دهد، مانند جعبه متن یا دکمه فرمان. کنترل های سرور در چارچوب صفحه ASP.NET برای ارائه یک مدل برنامه نویسی ساختاریافته برای برنامه های کاربردی مبتنی بر وب طراحی شده اند. برخلاف کد موجود در ASP (نسخه قبلی ASP.NET)، این کنترل ها امکان جداسازی کد اجرا را از HTML فراهم می کنند. این به جدا کردن ارائه از محتوا با استفاده از کنترل‌های UI قابل استفاده مجدد کمک می‌کند، که دارای عملکردهای مشترک هستند و بهتر می‌توانند کد را حفظ کنند. ویژگی‌های کلیدی کنترل‌های سرور داخلی عبارتند از: مدیریت خودکار حالت، که در آن مقادیر در سفرهای رفت و برگشت به سرور حفظ می‌شوند دسترسی به مقادیر شیء بدون استفاده از اشیاء درخواست مدیریت رویدادها برای اقدامات خاص در کد سمت سرور یک رویکرد ساده برای تولید یک صفحه وب پویا با رندر و رفتار پیچیده استفاده از رندر تطبیقی ​​برای پیاده سازی 'نوشتن یک بار رندر در هر کجا.' نشانه‌گذاری‌ها و طرح‌بندی‌های مختلفی برای رندر کردن در هر مکانی برای هر نوع دستگاه یا مرورگر ایجاد می‌شوند.

ASP.NET Server Control

What Does ASP.NET Server Control Mean? An ASP.NET server control is a tag written in a Web page to represent a programmable server-side object used for displaying a user interface element in a Web page. ASP.NET server controls are tags that can be understood by the server. They are coded in a .aspx file and expose properties, methods and events of the control that can be accessed from server-side code. Techopedia Explains ASP.NET Server Control ASP.NET is a Web application framework used to develop dynamic websites and Web applications. An ASP.NET server control is a specific control class of the .NET framework, which is embedded in ASP.NET pages. It represents a user interface (UI) element on a page, such as a text box or command button. Server controls in the ASP.NET page framework are designed to provide a structured programming model for Web-based applications. Unlike the code in ASP (an earlier version of ASP.NET), these controls allow for the separation of execution code from the HTML. This helps to separate the presentation from the content by making use of reusable UI controls, which contain common functionality and are better able to maintain the code. The key features of the built-in server controls are: Automatic state management, where values are retained across round trips to the server Access to object values without using request objects Handling events for specific actions in server-side code A simple approach for producing a dynamic Web page with complex rendering and behavior Using adaptive rendering to implement 'write once render anywhere.' Different markup and layout are created to render anywhere for any type of device or browser.