امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

نرم افزار خرده فروشی دانشگاهی

نرم افزار خرده فروشی آکادمیک به چه معناست؟ نرم افزار خرده فروشی آکادمیک نسخه کامل یک بسته نرم افزاری است که فقط به کاربران دانشگاهی با قیمت تخفیف فروخته می شود. بسته نرم افزاری به طور کلی در جعبه های خرده فروشی مهر و موم شده است تا فقط برای کاربران دانشگاهی توزیع شود و برای استفاده تجاری نیست.Bedan نرم افزار خرده فروشی آکادمیک را توضیح می دهد نمایندگی های مجاز آموزش نرم افزارهای آکادمیک را با تخفیف به دانشگاه ها، اساتید کالج و دانشجویان ارائه می دهند. این نسخه‌های آکادمیک دارای عملکردی مشابه نسخه‌های خرده‌فروشی با قیمت کامل هستند، اما نرم‌افزار خرده‌فروشی دانشگاهی مقرراتی در قرارداد مجوز کاربر نهایی دارد که بیان می‌کند که نرم‌افزار نمی‌تواند برای ایجاد چیزی برای استفاده تجاری استفاده شود، برای استفاده آموزشی محدود شده است. یکی از دلایلی که تولیدکنندگان بر روی نسخه‌های آکادمیک نرم‌افزار تخفیف می‌دهند، قرارداد ویژه کاربر نهایی (EUA) است. EUA استفاده از نرم افزار دانشگاهی را برای منافع تجاری یا مالی ممنوع می کند. پس از فارغ التحصیلی دانشجویان، دیگر نمی‌توانند از برنامه‌های نرم‌افزار دانشگاهی در زمینه‌های کاری مرتبط خود استفاده کنند و سپس باید با خرید یک نسخه خرده‌فروشی، آن‌ها را به نسخه‌های خرده‌فروشی ارتقا دهند. بنابراین ارائه تخفیف های آموزشی بر روی نرم افزارهای خرده فروشی یک استراتژی بازاریابی است، زیرا دانش آموزان با عناوین نرم افزار عادت می کنند، بنابراین احتمال خرید نسخه کامل خرده فروشی این نرم افزار پس از فارغ التحصیلی افزایش می یابد.

Academic Retail Software

What Does Academic Retail Software Mean? Academic retail software is a full version of a software package that is sold only to academic users at a discounted price. The software package is generally factory-sealed in retail boxes for distribution to academic users only and not for commercial use. Techopedia Explains Academic Retail Software Authorized education resellers offer academic software at a discounted price to university, college professors, and students. These academic versions contain the same functionality as the full-priced retail versions, but academic retail software has provisions in the end-user license agreement that state that the software cannot be used to create anything for business use, it is restricted for educational use. One of the reasons that manufacturers offer discounts on academic versions of the software is the special end-user agreement (EUA). The EUA prohibits the use of academic software for commercial or financial gain. Once students graduate, they can no longer use the academic software programs in their related working fields, and they must then upgrade to the retail versions by purchasing a retail copy. Offering educational discounts on retail software is therefore a marketing strategy, because students get accustomed to the software titles, thus making it more likely that they will buy the full retail versions of this software when they graduate.