امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

زبان اسمبلی

زبان اسمبلی به چه معناست؟ زبان اسمبلی یک زبان برنامه نویسی سطح پایین برای ریزپردازنده ها و سایر دستگاه های قابل برنامه ریزی است. این فقط یک زبان نیست، بلکه گروهی از زبان هاست. یک زبان اسمبلی یک نمایش نمادین از کد ماشین مورد نیاز برای برنامه‌نویسی یک معماری CPU مشخص را پیاده‌سازی می‌کند. زبان اسمبلی به کد اسمبلی نیز معروف است. این اصطلاح اغلب به صورت مترادف با 2GL نیز استفاده می شود.Bedan زبان اسمبلی را توضیح می دهد زبان اسمبلی اساسی ترین زبان برنامه نویسی موجود برای هر پردازنده است. با زبان اسمبلی، یک برنامه نویس فقط با عملیاتی کار می کند که مستقیماً روی CPU فیزیکی پیاده سازی می شود. زبان‌های اسمبلی معمولاً فاقد امکانات سطح بالا مانند متغیرها و توابع هستند و بین خانواده‌های مختلف پردازنده‌ها قابل حمل نیستند. آنها ساختارها و مجموعه ای از دستورات مشابه زبان ماشین دارند، اما به برنامه نویس اجازه می دهند تا از نام ها به جای اعداد استفاده کند. این زبان هنوز برای برنامه نویسان در مواقعی که سرعت لازم است یا زمانی که باید عملیاتی را انجام دهند که در زبان های سطح بالا امکان پذیر نیست، مفید است.

Assembly Language

What Does Assembly Language Mean? An assembly language is a low-level programming language for microprocessors and other programmable devices. It is not just a single language, but rather a group of languages. An assembly language implements a symbolic representation of the machine code needed to program a given CPU architecture. Assembly language is also known as assembly code. The term is often also used synonymously with 2GL. Techopedia Explains Assembly Language An assembly language is the most basic programming language available for any processor. With assembly language, a programmer works only with operations that are implemented directly on the physical CPU. Assembly languages generally lack high-level conveniences such as variables and functions, and they are not portable between various families of processors. They have the same structures and set of commands as machine language, but allow a programmer to use names instead of numbers. This language is still useful for programmers when speed is necessary or when they need to carry out an operation that is not possible in high-level languages.