امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

همانندسازی ناهمزمان

تکرار ناهمزمان به چه معناست؟ تکثیر ناهمزمان یک تکنیک پشتیبان‌گیری ذخیره‌سازی داده است که در آن از داده‌ها بلافاصله در حین یا بلافاصله پس از تأیید کامل نوشتن ذخیره‌سازی اولیه پشتیبان‌گیری نمی‌شود، بلکه در یک دوره زمانی انجام می‌شود. این روش منجر به سیستمی با عملکرد خوب و نیاز به پهنای باند کمتر می‌شود، اما اگر اتفاقی برای ذخیره‌سازی اولیه بیفتد، نسخه‌های پشتیبان بلافاصله در دسترس نیستند.Bedan همانندسازی ناهمزمان را توضیح می دهد در یک سیستم پشتیبان تکرار ناهمزمان، داده‌ها ابتدا در حافظه اصلی نوشته می‌شوند، سپس بسته به تنظیمات و نوع پیاده‌سازی، داده‌ها را در یک محیط ذخیره‌سازی از راه دور جداگانه مانند نوار مغناطیسی یا دیسک‌های با چگالی بالا تکرار می‌کند. کپی یا تکثیر در بازه های زمانی از پیش تعیین شده انجام می شود. این روش بدون استفاده از پهنای باند، عملکرد خوبی را امکان پذیر می‌کند، زیرا داده‌ها در زمان واقعی به پشتیبان‌گیری از راه دور همانند روش تکرار همزمان تکرار نمی‌شوند. داده ها فقط پس از زمان های از پیش تعیین شده پشتیبان گیری می شوند. این 100% پشتیبان‌گیری را تضمین نمی‌کند، بنابراین باید برای داده‌های حساس کمتر یا اطلاعاتی که تحمل از دست دادن دارند استفاده شود.

Asynchronous Replication

What Does Asynchronous Replication Mean? Asynchronous replication is a data storage backup technique where data is not immediately backed up during or immediately after the primary storage acknowledges write complete, but rather done over a period of time. This method results in a system with good performance and lesser bandwidth requirement, but the backups are not immediately available if something happens to the primary storage. Techopedia Explains Asynchronous Replication In an asynchronous replication backup system, the data is written to the primary storage first, then depending on the settings and the type of implementation, replicates the data into a separate remote storage medium like magnetic tape or high-density disks. The copying or replication is done in predetermined intervals. This method allows for good performance without taking a hit to bandwidth usage as data is not replicated to remote backups in real-time, as in a synchronous replication method. Data is only backed up after predetermined times. This does not guarantee 100% backup, so it should be used for less sensitive data or information that has tolerance for loss.