امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

نامتقارن

ناهمزمان به چه معناست؟ به طور کلی، ناهمزمان به اشیاء و رویدادهایی اطلاق می شود که ممکن است مرتبط باشند اما در زمان هماهنگ نیستند، به این معنی که در فواصل از پیش تعیین شده رخ نمی دهند. رویدادهای ناهمزمان هیچ وابستگی به یکدیگر ندارند که قبل از شروع یا تکمیل دیگری شروع یا تکمیل شوند. در علوم کامپیوتر، ناهمزمان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: ارتباط ناهمزمان، که در آن داده ها بدون تکیه بر سیگنال ساعت منتقل می شوند، بنابراین داده ها به طور متناوب ارسال می شوند. پردازش ناهمزمان ورودی/خروجی (I/O)، که به CPU اجازه می‌دهد به پردازش با سایر داده‌هایی که مستقل از عملیات ورودی/خروجی فعلی هستند ادامه دهد.Bedan ناهمزمان را توضیح می دهد ناهمزمان به رویدادها یا فرآیندهای محاسباتی اشاره دارد که عنصر زمان را نادیده می گیرد. به عبارت دیگر، یک فرآیند می تواند مستقل از فرآیندهای دیگر شروع یا متوقف شود، حتی اگر آنها مرتبط باشند. این امکان به حداکثر رساندن منابع محاسباتی را با استفاده از زمان‌های بی‌کار که یک یا چند منبع در انتظار اتمام فرآیند هستند، می‌دهد. این مفهوم برای ارتباطات شبکه ای اعمال می شود که در آن داده ها به جای اینکه یک جریان ثابت باشند، به طور متناوب منتقل می شوند. این امر نیاز به اتصال ثابت را از بین می برد زیرا گیرنده مجبور نخواهد بود منتظر یک جریان ثابت بماند. با این حال، به نشانگرهای ویژه، بیت های شروع و توقف و همچنین نشانگرهایی نیاز دارد تا گیرنده بداند چگونه داده های توزیع شده را دوباره کنار هم قرار دهد. در مورد عملیات ورودی/خروجی، تکنیک‌های ورودی/خروجی ناهمزمان برای حذف زمان‌های بیکاری CPU در زمانی که منتظر پایان یک عملیات ورودی/خروجی خاص است، استفاده می‌شود، که معمولاً چندین درجه کمتر از سرعتی است که یک CPU می‌تواند در آن انجام شود. پردازش داده ها با وادار کردن CPU به پردازش داده های دیگر که به عملیات I/O مرتبط نیستند، می تواند اجرای کلی فرآیندها را سرعت بخشد. با این حال، داده ها یا فرآیندهایی که نیاز به تکمیل آن فرآیند I/O دارند، هنوز باید منتظر تکمیل آن باشند.

Asyncronous

What Does Asyncronous Mean? In general terms, asynchronous refers to objects and events that may be related but are not coordinated in time, meaning not occurring at predetermined intervals. Asynchronous events have no dependency on each other starting or completing before the other can start or complete. In computer science, asynchronous may refer to either: Asynchronous communication, wherein data is transmitted without relying on a clock signal, so data is sent intermittently Asynchronous input/output (I/O) processing, which allows the CPU to continue processing with other data that is independent of the current I/O operation Techopedia Explains Asyncronous Asynchronous refers to events or computing processes that disregard the element of time. In other words, one process can start or stop independently of other processes, even if they are related. This allows for the maximization of computing resources by utilizing idle times where one or more resources are waiting for a process to finish. This concept is applied to network communications wherein data is transmitted intermittently instead of being one steady stream. This eliminates the need for a constant connection because the receiver will not have to wait for a steady stream. However it needs special markers, start and stop bits as well as place markers, so that the receiver will know how to piece the distributed data back together. In the case of I/O operations, asynchronous I/O techniques are used to eliminate CPU idle times when it is waiting for a particular I/O operation to finish, which are usually multitudes of degrees slower than the speed at which a CPU can process data. By making the CPU process other data which is not related to the I/O operation, it can speed up the overall execution of processes. However, data or processes that require the completion of that I/O process still need to wait for it to complete.