امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

اتباش

اتباش به چه معناست؟ اتباش نوعی رمزنگاری باستانی است که در ابتدا برای رمزگذاری زبان عبری با جابجایی حروف خاص مورد استفاده قرار می گرفت. در برنامه نویسی کامپیوتری مدرن، atbash و سایر رمزها اغلب برای اهداف آموزشی استفاده می شوند. کدگذارهای جدید ممکن است تکلیفی دریافت کنند که شامل ایجاد یک برنامه نوشتن رمز اتباش است. این چالش به برنامه نویسان کمک می کند تا در نظر بگیرند که چگونه یک رایانه می تواند این نوع نتیجه را از طریق کدگذاری حلقه دقیق با متغیرهای تعیین شده که نشان دهنده حروف اصلی و نهایی هستند، ایجاد کند.بیدان اتباش را توضیح می دهد در رمز اتباش، حروف الفبا با معکوس کردن اولین و آخرین حروف شروع می شوند و سپس به جفت حروف مجاور بعدی منتقل می شوند. اکثر برنامه های کد atbash حاوی یک حلقه هستند که به برنامه کمک می کند تا بر روی مجموعه ای ثابت از حروف در یک پیام یا متن خاص کار کند. کدگذارها ممکن است از یک آرایه برای برخورد با هر حرف به طور مساوی و متوالی استفاده کنند، با استفاده از رشته یا متغیرهای عددی برای شناسایی حروف اصلی و حروفی که باید به آنها تغییر داده شوند. یکی از چالش‌های راه‌اندازی یک کد atbash، نمایش عددی کاراکترها در ASCII است، جایی که کدگذار ممکن است مجبور باشد برنامه‌ای را بنویسد تا اعداد را به روشی غیر متوالی تغییر دهد. چالش دیگر این است که اطمینان حاصل کنید که متغیرها، آرایه ها و عملگرها به درستی تنظیم شده اند تا با همه کاراکترهای ورودی مقابله کنند و از مشکلات زمان اجرا جلوگیری کنند.

Atbash

What Does Atbash Mean? Atbash is an ancient type of cryptography that was originally used to encode the Hebrew language by transposing certain letters. In modern computer programming, atbash and other ciphers are often used for training purposes. New coders may receive an assignment that involves creating an atbash cipher writing program. This challenge helps programmers to consider how a computer can produce this kind of result through careful loop coding with determined variables that will represent the original and final letters. Techopedia Explains Atbash In an atbash cipher, the letters of the alphabet are transposed starting with a reversal of the first and last letters, then moving to the next adjacent pair of letters. Most atbash code programs contain a loop to help the program operate on a fixed set of letters in a particular message or text. Coders may use an array to treat each letter equally and sequentially, using string or numeric variables to identify the original letters and the letters to which they should be changed. One challenge in setting up an atbash code is the numerical representation of characters in ASCII, where the coder may have to write the program to change numbers in a non-sequential way. Another challenge is making sure that the variables, arrays and operators are set up correctly to deal with all incoming characters and avoid run-time issues.