امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

تضعیفی

تضعیف به چه معناست؟ تضعیف یک اصطلاح مخابراتی است که به کاهش قدرت سیگنال اشاره دارد که معمولاً هنگام انتقال سیگنال های آنالوگ یا دیجیتال در فواصل طولانی اتفاق می افتد. میرایی از نظر تاریخی بر حسب دسی بل اندازه گیری می شود اما می توان آن را بر حسب ولتاژ نیز اندازه گیری کرد.Bedan تضعیف را توضیح می دهد تضعیف می تواند هم به اتصالات سیمی سخت و هم به انتقال بی سیم مربوط شود. موارد زیادی از تضعیف در مدارهای مخابراتی و شبکه دیجیتال وجود دارد. تضعیف ذاتی می تواند توسط تعدادی از مشکلات سیگنالینگ ایجاد شود از جمله: رسانه انتقال - همه سیگنال‌های الکتریکی که به پایین هادی‌های الکتریکی منتقل می‌شوند باعث ایجاد میدان الکترومغناطیسی در اطراف انتقال می‌شوند. این میدان باعث از دست دادن انرژی در کابل می شود و بسته به فرکانس و طول کابل بدتر می شود. زیان های ناشی از تداخل از کابل های مجاور باعث تضعیف کابل های مسی یا فلزی دیگر می شود. هادی ها و رابط ها - تضعیف می تواند با عبور سیگنال از رسانه های رسانای مختلف و سطوح اتصال دهنده جفت رخ دهد. تکرار کننده ها در مدارهای تضعیف کننده برای تقویت سیگنال از طریق تقویت (برعکس تضعیف) استفاده می شوند. هنگام استفاده از هادی های مسی، هر چه سیگنال فرکانس بالاتر باشد، تضعیف بیشتری در طول کابل ایجاد می شود. ارتباطات مدرن از فرکانس‌های بالا استفاده می‌کنند، بنابراین رسانه‌های دیگری که دارای تضعیف مسطح در همه فرکانس‌ها هستند، مانند فیبر نوری به جای مدارهای مسی سنتی استفاده می‌شوند. انواع مختلف تضعیف عبارتند از: تضعیف عمدی می تواند اتفاق بیفتد، به عنوان مثال زمانی که از یک کنترل صدا برای کاهش سطح صدا در لوازم الکترونیکی مصرفی استفاده می شود. تضعیف خودکار یکی از ویژگی‌های رایج تلویزیون‌ها و سایر تجهیزات صوتی برای جلوگیری از اعوجاج صدا با سنجش سطح خودکار است که مدارهای تضعیف را راه‌اندازی می‌کند. تضعیف محیطی به از دست دادن توان سیگنال ناشی از رسانه انتقال مربوط می شود، خواه بی سیم باشد، سیم مسی یا فیبر نوری متصل باشد.

Attenuation

What Does Attenuation Mean? Attenuation is a telecommunications term that refers to a reduction in signal strength commonly occurring while transmitting analog or digital signals over long distances. Attenuation is historically measured in dB but it can also be measured in terms of voltage. Techopedia Explains Attenuation Attenuation can relate to both hard-wired connections and to wireless transmissions. There are many instances of attenuation in telecommunications and digital network circuitry. Inherent attenuation can be caused by a number of signaling issues including: Transmission medium - All electrical signals transmitted down electrical conductors cause an electromagnetic field around the transmission. This field causes energy loss down the cable and gets worse depending upon the frequency and length of the cable run. Losses due to Crosstalk from adjacent cabling causes attenuation in copper or other conductive metal cabling. Conductors and connectors - Attenuation can occur as a signal passes across different conductive mediums and mated connector surfaces. Repeaters are used in attenuating circuits to boost the signal through amplification (the opposite of attenuation). When using copper conductors, the higher the frequency signal, the more attenuation is caused along a cable length. Modern communications use high frequencies so other mediums which have a flat attenuation across all frequencies, such as fiber optics are used instead of traditional copper circuits. Different types of attenuation include: Deliberate attenuation can occur for example where a volume control is used to lower the sound level on consumer electronics. Automatic attenuation is a common feature of televisions and other audio equipment to prevent sound distortion by automatic level sensing that triggers attenuation circuits. Environmental attenuation relates to signal power loss due to the transmission medium, whether that be wireless, copper wired or fiber optic connected.