امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

کدک صوتی

کدک صوتی به چه معناست؟ کدک صوتی یک دستگاه الکترونیکی دیجیتال یا برنامه نرم افزاری مبتنی بر رایانه است که به فشرده سازی و رفع فشرده سازی جریان داده های صوتی دیجیتال کمک می کند. یک کدک صوتی مبتنی بر نرم افزار اساساً شامل یک الگوریتم پیاده سازی شده است که یک جریان صوتی را کدگذاری و رمزگشایی می کند. یک کدک صوتی مبتنی بر سخت افزار در درجه اول برای داده های صوتی آنالوگ است که باید رمزگذاری یا رمزگشایی شوند. کدک صوتی به کدک صدا نیز معروف است.Bedan کدک صوتی را توضیح می دهد کدک صوتی برای فشرده‌سازی یا فشرده‌سازی داده‌های صوتی دیجیتال از یک رسانه پخش زنده (مانند رادیو) یا یک فایل داده از قبل ذخیره شده استفاده می‌شود. هدف از استفاده از کدک صوتی کاهش مؤثر اندازه یک فایل صوتی بدون تأثیر بر کیفیت صدا است. این به ذخیره سیگنال صوتی با کیفیت با استفاده از حداقل فضا کمک می کند. کیفیت با رمزگشایی فایل فشرده با همان کدک قبل از پخش بازیابی می شود. این فرآیند نه تنها فضای ذخیره سازی را کاهش می دهد، بلکه پهنای باند مورد نیاز برای انتقال سیگنال صوتی را نیز کاهش می دهد.

Audio Codec

What Does Audio Codec Mean? An audio codec is a digital electronic device or computer-based software application that aids in the compression and decompression of a digital audio data stream. A software-based audio codec essentially consists of an implemented algorithm that codes and decodes an audio stream. A hardware-based audio codec is primarily for analog audio data to be encoded or decoded. An audio codec is also known as a sound codec. Techopedia Explains Audio Codec An audio codec is used for the compression or decompression of digital audio data from a live stream media (such as radio) or an already stored data file. The purpose of using an audio codec is to effectively reduce the size of an audio file without affecting the quality of the sound. This helps in storing the high-quality audio signal using the minimum amount of space. The quality is restored by decoding the compressed file with the same codec before playback. The process not only reduces storage space but also decreases the bandwidth requirement for transmission of an audio signal.