امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

شناسایی خودکار (شناسه خودکار)

شناسایی خودکار (شناسه خودکار) به چه معناست؟ شناسایی خودکار (شناسه خودکار) فرآیندی است برای شناسایی خودکار داده ها از طریق مجموعه ای از روش ها، فناوری ها و دستگاه هایی مانند بارکدخوان ها، شناسایی فرکانس رادیویی (RFID)، کارت ها/خواننده های نوار مغناطیسی و کارت های حافظه نوری. این فناوری ها برای تشخیص و شناسایی خودکار اشیاء داده استفاده می شود. اطلاعات ضبط شده بدون دخالت مستقیم انسان وارد یک سیستم کامپیوتری می شود. شناسه خودکار معمولاً برای سناریوهای مربوط به تدارکات و موجودی انبار اعمال می‌شود، جایی که پردازش بسیاری از اشیاء به ردیابی سریع فراتر از توانایی و ظرفیت انسان نیاز دارد.Bedan شناسایی خودکار (شناسه خودکار) را توضیح می دهد فناوری RFID یک مؤلفه شناسایی خودکار نسبتاً جدید است، اما معمولاً به دلیل انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن آن استفاده می شود - ایده آل برای تدارکات، مانند ردیابی مقادیر زیادی از اشیاء. فن آوری بارکد، که بیشتر از RFID 'دست روی' است، یک جایگزین مناسب باقی می ماند زیرا به حداقل مداخله انسانی نیاز دارد. به عنوان مثال، یک کارمند فروشگاه مواد غذایی یک بارکد را هنگام پرداخت اسکن می کند و رایانه (بارکدخوان) بقیه داده های تراکنش را مدیریت می کند. این فرآیند در تنظیمات کارخانه نیز اجرا می شود، جایی که اشیاء از طریق یک تسمه نقاله از یک خواننده RFID عبور می کنند. علاوه بر این، برچسب‌های RFID به اکثر سطوح متصل می‌شوند و ممکن است در مقادیر انبوه تولید شوند. ممکن است از یک خواننده RFID برای ردیابی مکان دقیق یک شی در یک انبار بزرگ از طریق تشخیص نزدیکی خواننده استفاده شود، که سازماندهی موجودی را تسهیل می‌کند. RFID همچنین به عنوان یک ابزار پیشگیری از سرقت استفاده می شود. به عنوان مثال، اقلام پوشاک فروشگاه بزرگ دارای برچسب های امنیتی مخفی هستند. اگر یک مورد برچسب گذاری شده پس از خرید غیرفعال نشود و سپس توسط خواننده اسکن شود، زنگ هشدار فعال می شود.

Automatic Identification (Auto ID)

What Does Automatic Identification (Auto ID) Mean? Automatic identification (auto ID) is a process of automatic data identification via a set of methods, technologies and devices, such as bar code readers, radio frequency identification (RFID), magnetic stripe cards/readers and optical memory cards. These technologies are used for the automatic detection and identification of data objects. Captured information is entered into a computer system without direct human involvement. Auto ID is usually applied to scenarios involving logistics and warehouse inventory, where the processing of many objects requires fast tracking beyond human capability and capacity.Auto ID is also known as Automatic Identification and Data Capture (AIDC) and automatic data capture. Techopedia Explains Automatic Identification (Auto ID) RFID technology is a relatively recent auto ID component but is commonly used because of its flexibility and affordability - ideal for logistics, such as tracking large quantities of objects. Bar code technology, which is more 'hands-on' than RFID, remains a viable alternative because it requires minimal human intervention. For example, a grocery store employee scans a bar code at checkout, and the computer (bar code reader) handles the rest of the transaction data. This process is also implemented in factory settings, where objects pass through an RFID reader via a conveyor belt. Additionally, RFID tags attach to most surfaces and may be produced in mass quantities.An RFID reader may be used to track the exact location of an object in a large warehouse via reader proximity detection, which facilitates inventory organization. RFID is also used as a theft prevention tool. For example, department store clothing items have hidden security tags. If a tagged item is not deactivated after purchase and then scanned by the reader, an alarm is triggered.