امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

اتوباکسینگ

اتوباکسینگ به چه معناست؟ Autoboxing اصطلاحی است برای قراردادهای کدنویسی جدیدتر، عمدتاً در جاوا، که می تواند به مطابقت با انواع اولیه و کلاس های بسته بندی انواع مختلف متغیرها کمک کند. Autoboxing اساساً امکان ارجاع ارزش یک نوع اولیه را از طریق تبدیل نوع و انتقال آن به یک مرجع پیچیده تر فراهم می کند.Bedan اتوبوکسینگ را توضیح می دهد یکی از نمونه های بارز روشی که اتوباکسینگ کار می کند استفاده از عدد صحیح در کد است. مرجع نوع اولیه 'int' با مرجع مبتنی بر شی 'Integer' در تضاد است. در نسخه‌های قدیمی جاوا، از طریق ارجاع به انواع ابتدایی به روش‌های خاصی مانند محاسبه مجموع دو متغیر از این متغیرها، نمی‌توان مقدار جدیدی به دست آورد. اتوباکسینگ با گرفتن مقادیر از انواع ابتدایی این نوع شناسایی ارزش را امکان پذیر می کند، که سپس به یک کلاس بسته بندی 'خودباکس' تبدیل می شوند. 'جعبه گشایی' به فرآیند معکوس اشاره دارد. Autoboxing در نسخه های جدید جاوا موجود است و می تواند با خودکار کردن فرآیند تبدیل در زمان و تلاش صرفه جویی کند. برنامه نویسان می توانند از آن به روش های مختلف، با اعداد صحیح، شناور و دیگر انواع داده های ساده استفاده کنند تا نتایج متنوع تری در کد ارائه دهند.

Autoboxing

What Does Autoboxing Mean? Autoboxing is a term for newer coding conventions, primarily in Java, that can help match the primitive types and wrapper classes of various kinds of variables. Autoboxing essentially allows for referencing the value of a primitive type through type conversion and passing it on to a more sophisticated reference. Techopedia Explains Autoboxing One prime example of the way that autoboxing works is in using the integer in code. The primitive type reference 'int' contrasts with the object-based reference 'Integer.' In older versions of Java, it was not possible to get a new value through referencing primitive types in certain ways, such as calculation of the sum of two of these variables. Autoboxing allows this kind of value identification by taking values from the primitive types, which are then 'autoboxed' into a wrapper class. 'Unboxing' refers to the reverse process. Autoboxing is available on newer Java versions, and can save time and effort by making the conversion process automatic. Programmers can use it in various ways, with integers, floats and other simple data types, to provide more diverse results in code.