امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

اتوکد

اتوکد به چه معناست؟ اتوکد یک برنامه طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) است که برای طراحی و طراحی دو بعدی و سه بعدی استفاده می شود. AutoCAD توسط Autodesk Inc توسعه و به بازار عرضه شده است و یکی از اولین برنامه های CAD بود که می توانست بر روی کامپیوترهای شخصی اجرا شود.Bedan اتوکد را توضیح می دهد اتوکد در ابتدا از برنامه ای به نام Interact که به زبانی اختصاصی نوشته شده بود مشتق شد. نسخه اول این نرم افزار فقط از موجودیت های اولیه مانند چند ضلعی، دایره، خطوط، کمان و متن برای ساخت اشیاء پیچیده استفاده می کرد. بعداً از طریق رابط برنامه نویسی برنامه C++ از اشیاء سفارشی پشتیبانی کرد. نسخه مدرن نرم افزار شامل مجموعه کاملی از ابزارها برای مدل سازی جامد و سه بعدی است. اتوکد همچنین از رابط های برنامه کاربردی متعددی برای اتوماسیون و سفارشی سازی پشتیبانی می کند. DWG (نقاشی) فرمت فایل بومی برای اتوکد و یک استاندارد اساسی برای قابلیت همکاری داده های CAD است. این نرم افزار همچنین از Design Web Format (DWF) پشتیبانی می کند، قالبی که توسط Autodesk برای انتشار داده های CAD توسعه یافته است.

AutoCAD

What Does AutoCAD Mean? AutoCAD is a computer-aided design (CAD) program used for 2-D and 3-D design and drafting. AutoCAD is developed and marketed by Autodesk Inc. and was one of the first CAD programs that could be executed on personal computers. Techopedia Explains AutoCAD AutoCAD was initially derived from a program called Interact, which was written in a proprietary language. The first release of the software used only primitive entities such as polygons, circles, lines, arcs and text to construct complex objects. Later, it came to support custom objects through a C++ application programming interface. The modern version of the software includes a full set of tools for solid modeling and 3-D. AutoCAD also supports numerous application program interfaces for automation and customization. DWG (drawing) is the native file format for AutoCAD and a basic standard for CAD data interoperability. The software has also provided support for Design Web Format (DWF), a format developed by Autodesk for publishing CAD data.