امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

تست خودکار

تست خودکار به چه معناست؟ تست خودکار یا تست اتوماسیون روشی در تست نرم افزار است که از ابزارهای نرم افزاری ویژه برای کنترل اجرای آزمایش ها استفاده می کند و سپس نتایج واقعی آزمون را با نتایج پیش بینی شده یا مورد انتظار مقایسه می کند. همه اینها به صورت خودکار و بدون دخالت مهندس آزمایش کننده انجام می شود. از اتوماسیون برای اضافه کردن تست های اضافی استفاده می شود که ممکن است انجام دستی آن بسیار دشوار باشد.Bedan تست خودکار را توضیح می دهد تست مرحله بسیار مهمی در فرآیند توسعه است. این تضمین می‌کند که تمام اشکالات برطرف شده و محصول، نرم‌افزار یا سخت‌افزار مطابق انتظار یا تا حد امکان نزدیک به عملکرد هدف عمل می‌کند. با این حال، برخی از کارها برای انجام دستی بسیار پر زحمت هستند، حتی اگر انجام آنها به اندازه کافی آسان باشد. اینجاست که تست خودکار وارد می شود. مزایای کلیدی تست خودکار عبارتند از: با کارآمدتر کردن تست در زمان و هزینه صرفه جویی می کند دقت تست را در مقایسه با تست هدایت شده توسط انسان بهبود می بخشد پوشش تست را افزایش می دهد زیرا چندین ابزار تست را می توان به طور همزمان مستقر کرد که امکان تست موازی سناریوهای مختلف تست را فراهم می کند. با یافتن سریعتر اشکالات و خطاها به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند آزمایش دستی هنوز در دوره‌های مختلف در طول توسعه انجام می‌شود، اما این کار بیشتر توسط خود توسعه‌دهندگان یا مهندسان سخت‌افزار انجام می‌شود تا سریعاً آزمایش کنند که آیا تغییراتی که انجام داده‌اند اثر مورد نظر را ایجاد کرده است یا خیر. آزمایش کلی گسترده بعداً پس از یکسری تغییرات جزئی یا تغییر عمده در یک محصول انجام خواهد شد.

Automated Testing

What Does Automated Testing Mean? Automated testing or test automation is a method in software testing that makes use of special software tools to control the execution of tests and then compares actual test results with predicted or expected results. All of this is done automatically with little or no intervention from the test engineer. Automation is used to to add additional testing that may be too difficult to perform manually. Techopedia Explains Automated Testing Testing is a very important phase in the development process. It ensures that all the bugs are ironed out and that the product, software or hardware, is functioning as expected or as close to the target performance as possible. Even so, some tasks are too laborious to be done manually even though they are easy enough to do. This is where automated testing comes in. The key advantages to automated testing include: Saves time and money by making testing more efficient Improves testing accuracy compared to testing directed by humans Increases test coverage because multiple testing tools can be deployed at once allowing for parallel testing of different test scenarios Helps developers by finding bugs and errors more quickly Manual testing is still being done in various periods during development but this is mostly done by developers or hardware engineers themselves to quickly test whether changes they've made have produced the desired effect. Extensive overall testing will later be done after a bunch of minor changes or a major change has been made to a product.