امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

طرح درمان خودکار

برنامه درمانی خودکار به چه معناست؟ یک طرح درمانی خودکار از مجموعه ای از فرم ها و نرم افزارهای الکترونیکی تشکیل شده است که به طور خاص برای کمک به متخصصان پزشکی و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی در درمان بیماران خود طراحی شده اند. این فرم‌ها معمولاً برای پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مختلف پزشکان فردی به‌ویژه کسانی که در شیوه‌های مراقبت سلامت رفتاری هستند، سفارشی می‌شوند. داده‌های بیمار معمولاً برای بازیابی بیشتر و تولید گزارش در رابطه با برنامه‌های درمانی پزشکی مربوطه آنها جمع‌آوری و ذخیره می‌شود. معمولاً به یک متخصص فناوری اطلاعات برای کمک به فرآیند توسعه طرح درمان خودکار نیاز است. در بیشتر موارد، فروشندگان و OEM ها برای اجرای طرح های درمان خودکار برای سازمان هایی که کارکنان فناوری اطلاعات خود را ندارند، استخدام می شوند.Bedan طرح درمان خودکار را توضیح می دهد برنامه‌های درمان خودکار سلامت برای یک هدف طراحی شده‌اند - یعنی آسان‌تر و سریع‌تر کردن کل فرآیند مستندسازی برای پزشکان رفتاری. یک نرم افزار طرح درمان خودکار معمولی می تواند شامل ویژگی های مدیریت داده ها، فرم های قابل تنظیم و قابلیت های گزارش دهی باشد. آنها می توانند در برآوردن نیازهای بالینی خاص، ابتکارات بهداشتی بیمار، و اهداف درمانی پرستاران، پزشکان و سایر مراقبین کمک کنند. داشتن یک برنامه درمانی خودکار در اطراف نیز احتمال خطای انسانی را کاهش می دهد و کیفیت مراقبت ارائه شده به بیماران را با دسترسی آسان پزشکان به استانداردهای اولیه مراقبت و همچنین جزئیات درمان بهبود می بخشد. استخراج پایگاه داده می تواند اطلاعات بیشتری مانند مقایسه در مورد نحوه دسترسی و اعمال استانداردهای مراقبت در تمرینات فردی فراهم کند، بنابراین نتایج موفق بیمار را افزایش می دهد. سوابق سلامت الکترونیکی را نیز می توان در نرم افزار گنجاند.

Automated Treatment Plan

What Does Automated Treatment Plan Mean? An automated treatment plan is composed of a series of electronic forms and software specifically designed to help medical professionals and health care providers in treating their patients. These forms are usually customized to meet the various needs and demands of individual practitioners particularly those who are in the behavioral health care practices. Patient data is usually captured and stored for further retrieval and report generation with relation to their corresponding medical treatment plans. An IT professional is usually needed to assist in the process of developing the automated treatment plan. On most cases, vendors and OEMs are hired to implement automated treatment plans for organizations that do not have their own IT staff. Techopedia Explains Automated Treatment Plan Automated health treatment plans are designed for one purpose – that is to make the entire documentation process easier and faster for behavioral practitioners. A typical automated treatment plan software can include data management features, customizable forms, and reporting capabilities. They can help in meeting specific clinical needs, patient health initiatives, and the treatment goals of nurses, physicians and other caregivers. Having an automated treatment plan around will also reduce the possibility of human error and will improve the quality of care given to patients by providing clinicians easy access to basic standards of care as well as the details of the treatment. Database extraction can provide further information such as comparisons on how care standards are accessed and applied in individual practices, thus increasing successful patient outcomes. Electronic health records can also be incorporated into the software.