امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

شتاب سنج

شتاب سنج به چه معناست؟ شتاب سنج وسیله ای است که شتاب خود را تشخیص می دهد و در تلفن های همراه برای تعیین جهت گوشی استفاده می شود. پس از تعیین جهت، نرم افزار تلفن می تواند بر این اساس واکنش نشان دهد، مانند تغییر صفحه نمایش آن از حالت عمودی به افقی.Bedan شتاب سنج را توضیح می دهد یک شتاب سنج قادر است شتاب را از طریق یک سیستم میکرو الکترومکانیکی (MEMS) تشخیص دهد که خواص الکتریکی مانند ولتاژ را تغییر می دهد. این تغییرات به سیگنال هایی تبدیل می شوند که برای پردازش به نرم افزار مناسب ارسال می شوند. انواع مختلفی از شتاب‌سنج‌ها در گوشی‌ها استفاده می‌شود: شتاب‌سنج پیزوالکتریک: این دستگاه بر ساختار طبیعی کریستال‌های پیزوالکتریک تکیه دارد که با ایجاد بار الکتریکی به نیروهای وارده به گوشی واکنش نشان می‌دهند که متعاقباً ولتاژ ایجاد می‌کند. سیستم میکرو الکترومکانیکی (MEMS): اینها ساختارهای مکانیکی کوچکی هستند که با اعمال نیرو به آنها تغییر می کنند و متعاقباً یک ویژگی الکتریکی را تغییر می دهند. شتاب سنج خازنی: این دستگاه نوعی MEMS است. یک نیروی خالص اعمال شده به سیستم مکانیکی منجر به تغییر در ظرفیت سیستم می شود. یک دستگاه تلفن همراه معمولی دارای یک شتاب سنج است که می تواند شتاب را در دو یا سه محور تشخیص دهد و به آن امکان می دهد حرکت و جهت گیری را حس کند. شتاب‌سنج سه بعدی می‌تواند پیچ ​​و رول را محاسبه کند و در برنامه‌های شبیه‌سازی پرواز یا رانندگی از آن استفاده شود. شتاب‌سنج‌ها انرژی زیادی مصرف می‌کنند، بنابراین وقتی از آنها استفاده نمی‌شود باید خاموش شوند تا باتری دستگاه تخلیه نشود.

Accelerometer

What Does Accelerometer Mean? An accelerometer is a device that detects its own acceleration and is used in mobile phones to determine the phone's orientation. Once the orientation is determined, the phone's software can react accordingly, such as by changing its display from portrait to landscape. Techopedia Explains Accelerometer An accelerometer is able to detect acceleration through a micro-electromechanical system (MEMS), which changes electrical properties such as voltage. These changes are translated into signals, which are sent to the appropriate software for processing. There are different types of accelerometers used in phoneses: Piezoelectric Accelerometer: This device relies on the natural structures of piezoelectric crystals, which react to forces exerted on the phone by generating an electrical charge, which subsequently creates a voltage. Micro-electromechanical System (MEMS): These are tiny mechanical structures that change when forces are applied to them, subsequently changing an electrical property. Capacitive Accelerometer: This device is a kind of MEMS. A net force applied to the mechanical system results in a change in the system’s capacitance. A typical mobile device has an accelerometer that can detect acceleration on two or three axes, allowing it to sense motion and orientation. A three-dimensional accelerometer can calculate pitch and roll and can be used in flight or driving simulation applications. Accelerometers consume a lot of energy, so they should be turned off when they are not being used to avoid draining a device's battery.