امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

تست خودکار وب سایت

تست خودکار وب سایت به چه معناست؟ تست خودکار وب سایت فرآیندی است که در آن از ابزارهای نرم افزاری مختلف برای ارزیابی عملکرد یک وب سایت استفاده می شود. این فرآیند پارامترهای تست وب سایت را برای تغییرات پیکربندی که در مرحله توسعه رخ می دهد ساده و استاندارد می کند، بنابراین منابع را حفظ می کند و نتایج ثابتی را به صاحبان و مدیران سایت ارائه می دهد.Bedan تست خودکار وب سایت را توضیح می دهد قبل از تست خودکار وب سایت، توسعه دهندگان مجموعه های آزمایشی ویژه ای را برای تعیین عملکرد و امنیت سایت ایجاد کردند. ابزارهای تست خودکار وب سایت برای دستیابی به یک مجموعه آزمایشی قابل تنظیم و قابل استفاده مجدد است که برای بررسی هر جنبه ای از یک وب سایت برای ساده کردن گردش کار با حداقل مداخله کاربر استفاده می شود. نمونه های ذکر شده از نرم افزارهای تست خودکار عبارتند از: سلنیوم: هدف آن اتوماسیون مرورگر وب است، اما همچنین می تواند برای تست خودکار و کارهای اداری وب سایت استفاده شود. Ranorex: برای تست خودکار وب سایت ها، دسکتاپ و برنامه های موبایل استفاده می شود Sahi: ابزار اتوماسیون تست منبع باز برای برنامه های کاربردی وب Watir: ابزار تست برنامه های کاربردی وب که به طور عملی یک مرورگر وب را کنترل می کند، بر خلاف سایر ابزارهایی که از پروتکل انتقال ابرمتن (HTTP) برای شبیه سازی مرورگر استفاده می کنند.

Automated Website Testing

What Does Automated Website Testing Mean? Automated website testing is a process in which various software tools are used to evaluate the performance of a website. The process streamlines and standardizes website testing parameters for configuration changes that occur during the development phase, thus conserving resources and delivering consistent results to site owners and administrators. Techopedia Explains Automated Website Testing Before automated website testing, developers created special test suites to determine site functionality and security. Automated website testing tools are geared toward achieving a customizable and reusable test suite used to examine every aspect of a website to streamline the workflow with minimal user intervention. Noted examples of automated testing software are: Selenium: Its purpose is Web browser automation but also can be used for automated testing and administrative website tasks Ranorex: Used for automated testing of websites, desktop and mobile applications Sahi: Open source testing automation tool for Web applications Watir: Web application testing tool that pragmatically controls a Web browser, unlike other tools that use Hypertext Transfer Protocol (HTTP) for browser simulation