امروز پنجشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

پشتیبان گیری خودکار

پشتیبان گیری خودکار به چه معناست؟ پشتیبان‌گیری خودکار نوعی مدل پشتیبان‌گیری از داده‌ها است که برای پشتیبان‌گیری و ذخیره داده‌ها از یک شبکه/سیستم محلی به یک مرکز پشتیبان نیاز به دخالت کمی یا بدون دخالت انسانی دارد. خودکار کردن فرآیند پشتیبان گیری باعث صرفه جویی در زمان و پیچیدگی لازم برای پشتیبان گیری دستی از یک کامپیوتر، شبکه یا محیط IT می شود.Bedan پشتیبان گیری خودکار را توضیح می دهد پشتیبان گیری خودکار در درجه اول از طریق نرم افزار پشتیبان گیری فعال می شود که کل فرآیند پشتیبان گیری را خودکار می کند. معمولاً، پشتیبان‌گیری خودکار ابتدا به یک مدیر نیاز دارد تا سیستم‌ها/شبکه‌هایی را که باید پشتیبان‌گیری شوند، پیکربندی کند. پس از پیکربندی، داده ها و برنامه های کاربردی از دستگاه انتخاب شده به طور خودکار کپی می شوند، از طریق شبکه منتقل می شوند و در دستگاه پشتیبان ذخیره می شوند. مدیر فقط باید نوع و زمان پشتیبان گیری خودکار در نرم افزار پشتیبان را مشخص کند.

Automatic Backup

What Does Automatic Backup Mean? Automatic backup is a type of data backup model that requires little or no human intervention in backing up and storing data from a local network/system to a backup facility. Automating the backup process saves time and complexity required to manually back up a computer, network or IT environment. Techopedia Explains Automatic Backup Automatic backup is primarily enabled through backup software that automates the entire backup process. Typically, automatic backup first requires an administrator to configure the systems/network that need to be backed up. Once configured, the data and applications from the selected device are automatically copied, transferred over the network and stored on the backup device. The administrator just needs to specify the type and time of the automatic backup within the backup software.