امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ذخیره سازی کمکی

ذخیره سازی کمکی به چه معناست؟ ذخیره سازی کمکی هر فضای ذخیره سازی است که از طریق کانال های ورودی/خروجی در اختیار سیستم قرار می گیرد. این اصطلاح به هر فضای ذخیره‌سازی آدرس‌پذیری اشاره دارد که در حافظه سیستم (RAM) نیست. این دستگاه‌های ذخیره‌سازی داده‌ها و برنامه‌هایی را برای استفاده در آینده نگهداری می‌کنند و ذخیره‌سازی غیرفرار در نظر گرفته می‌شوند که اطلاعات را حتی زمانی که برق در دسترس نیست حفظ می‌کند. آنها نرخ خواندن/نوشتن کندتر را با افزایش ظرفیت ذخیره سازی مبادله می کنند. ذخیره سازی کمکی ممکن است به عنوان ذخیره سازی ثانویه نیز شناخته شود.Bedan ذخیره سازی کمکی را توضیح می دهد ذخیره‌سازی کمکی، ذخیره‌سازی ثانویه یا ذخیره‌سازی خارجی دستگاه‌هایی هستند که داده‌های غیر بحرانی سیستم مانند اسناد، چند رسانه‌ای و برنامه‌ها را ذخیره می‌کنند که در صورت نیاز از آنها استفاده می‌شود. این فایل ها در صورت نیاز از حافظه کمکی فراخوانی می شوند و سپس به حافظه اصلی منتقل می شوند تا CPU بتواند آنها را پردازش کند. نتایج این فرآیند همچنین می‌تواند برای بازیابی بعدی به ذخیره‌سازی کمکی ارسال شود. بهترین مثال برای ذخیره سازی کمکی درایوهای دیسک سخت و رسانه های ذخیره سازی نوری مانند سی دی، دی وی دی و بلو-ری است. سایر حافظه های جانبی نیز متعلق به دسته دستگاه های جانبی هستند، مانند درایوهای فلش و هر نوع کارت حافظه.

Auxiliary Storage

What Does Auxiliary Storage Mean? Auxiliary storage is any storage that is made available to the system through input/output channels. This term refers to any addressable storage that is not within the system memory (RAM). These storage devices hold data and programs for future use and are considered nonvolatile storage that retains information even when power is not available. They trade slower read/write rates for increased storage capacity. Auxiliary storage may also be referred to as secondary storage. Techopedia Explains Auxiliary Storage Auxiliary storage, secondary storage, or external storage are devices that store noncritical system data like documents, multimedia and programs, which are used whenever they are required. These files are invoked from the auxiliary storage when needed and then transferred to the primary storage so that the CPU can process them. The results of the process can also be sent back to the auxiliary storage for later retrieval. The best example of auxiliary storage is hard disk drives and optical storage media like CDs, DVDs, and Blu-ray. Other auxiliary storage belongs to the peripheral devices category as well, such as flash drives and any type of memory card.