امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

پورت 80

پورت 80 به چه معناست؟ پورت 80 شماره پورتی است که به پروتکل ارتباط اینترنتی رایج، پروتکل انتقال ابرمتن (HTTP) اختصاص داده شده است. این پورتی است که کامپیوتر از طریق آن ارتباطات و پیام های مبتنی بر سرویس گیرنده وب را از یک سرور وب ارسال و دریافت می کند و برای ارسال و دریافت صفحات یا داده های HTML استفاده می شود.Bedan پورت 80 را توضیح می دهد پورت 80 یکی از پرکاربردترین شماره های پورت در مجموعه پروتکل کنترل انتقال (TCP) است. هر سرویس گیرنده وب/HTTP، مانند مرورگر وب، از پورت 80 برای ارسال و دریافت صفحات وب درخواستی از سرور HTTP استفاده می کند. تمام درخواست‌های مبتنی بر HTTP را که از یک رایانه منشأ می‌گیرند، بدون توجه به تعداد درخواست‌ها و مشتریان وب شروع‌کننده، مدیریت می‌کند. به طور مشابه، سرور HTTP به تمام درخواست های دریافت شده در پورت 80 پاسخ می دهد. روش دیگر، HTTP ممکن است از پورت 8080 به جای پورت 80 استفاده کند، معمولاً برای استقرار یک سرور کش یا پروکسی.

Port 80

What Does Port 80 Mean? Port 80 is the port number assigned to commonly used internet communication protocol, Hypertext Transfer Protocol (HTTP). It is the port from which a computer sends and receives Web client-based communication and messages from a Web server and is used to send and receive HTML pages or data. Techopedia Explains Port 80 Port 80 is one of the most commonly used port numbers in the Transmission Control Protocol (TCP) suite. Any Web/HTTP client, such as a Web browser, uses port 80 to send and receive requested Web pages from a HTTP server. It manages all HTTP-based requests that originate from a computer, regardless of the number of requests and initiating Web clients. Similarly, the HTTP server responds to all requests received at port 80. Alternatively, HTTP may use port 8080, rather than port 80, typically to deploy a caching or proxy server.