امروز دوشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

شبکه تسویه حساب خودکار (شبکه ACH)

شبکه تسویه حساب خودکار (شبکه ACH) به چه معناست؟ شبکه تسویه حساب خودکار (شبکه ACH) یک شبکه الکترونیکی برای پردازش دسته ای خودکار تراکنش های مالی است. شبکه های ACH به طور همزمان تعداد بسیار زیادی از تراکنش های اعتباری و بدهی را پردازش می کنند. هدف اصلی شبکه های ACH، واریز مستقیم الکترونیکی یا انتقال پول است. آنها ستون فقرات حرکت الکترونیکی مالی و داده های مالی در نظر گرفته می شوند. یک شبکه تهاتر خودکار را می‌توان صرفاً یک اتاق تسویه خودکار نیز نامید.Bedan شبکه خانه تسویه خودکار (شبکه ACH) را توضیح می دهد شبکه ACH برای خودکارسازی پردازش در مقیاس بزرگ پرداخت‌های خودکار ایجاد شده است. این دارای تعدادی عملکرد از جمله: واریز حقوق و دستمزد پرداخت های دولتی مانند تامین اجتماعی بدهی های پرداخت منظم، مانند پرداخت اجاره، وام، قبوض خانوار، وام مسکن و غیره. پرداخت های تجاری به کسب و کار معاملات تجارت الکترونیک مالیات فدرال، محلی، ایالتی و سایر پرداخت های کمکی نقل و انتقالات داخلی بین بانک ها یک نظرسنجی منتشر شده در سال 2011 توسط Ecom Advisors نشان داد که تنها 34 درصد از مشاغل با بین دو تا 100 کارمند از سپرده مستقیم استفاده می کنند. این مطالعه نشان داد که علیرغم استفاده گسترده از شبکه های ACH، همچنان بازاری برای مشاغل کوچک وجود دارد، در حالی که مشاغل متوسط ​​و بزرگ در حال حاضر به میزان بسیار بیشتری از شبکه های ACH استفاده می کنند.

Automated Clearing House Network (ACH Network)

What Does Automated Clearing House Network (ACH Network) Mean? An automated clearing house network (ACH network) is an electronic network for the automatic batch processing of financial transactions. ACH networks simultaneously process very large numbers of credit and debit transactions. The primary purpose of ACH networks is for making electronic direct deposits or money transfers. They are considered the backbone of the electronic movement of finances and financial data. An automated clearinghouse network may also be referred to as simply an automated clearing house. Techopedia Explains Automated Clearing House Network (ACH Network) The ACH network is in place to automate the large-scale processing of automated payments. This has a number of functions, including: Payroll deposits Government-issued payments such as Social Security Regular payment debits, such as payments for rent, loans, household bills, mortgages etc. Business-to-business payments E-commerce transactions Federal, local, state tax, and other contributory payments Internal transfers between banks A survey released in 2011 by Ecom Advisors found that only 34 percent of businesses with between two and 100 employees used direct deposit. The study suggested that despite the widespread use of ACH networks there continues to be a market for small businesses, while medium and large businesses already use ACH networks to a much greater extent.