امروز چهارشنبه ، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بدان
FAENZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

انجمن ماشین‌های محاسباتی (ACM)

لیست کنترل دسترسی (ACL) به چه معناست؟ لیست کنترل دسترسی (ACL) به مجوزهای متصل به یک شی اشاره می کند که مشخص می کند به کدام کاربران اجازه دسترسی به آن شی و عملیاتی که مجاز به انجام آن هستند. هر ورودی در لیست کنترل دسترسی، موضوع و عملیات مرتبط مجاز را مشخص می کند.Bedan لیست کنترل دسترسی (ACL) را توضیح می دهد سیستم فایل ACL یک ساختار داده ای است که ورودی هایی را نگه می دارد که حقوق کاربر یا گروه فردی را برای اشیاء سیستم مانند فرآیندها، فایل ها و برنامه ها مشخص می کند. این ورودی ها به عنوان موجودیت های کنترل دسترسی شناخته می شوند. هر شی سیستم با یک ویژگی امنیتی مرتبط است که لیست کنترل دسترسی آن را مشخص می کند. ACL یک ورودی برای هر کاربر سیستم دارد که امتیازات کاربر مانند خواندن یک فایل، نوشتن در یک فایل یا اجرای یک فایل را مشخص می کند. سیستم عامل هایی که از ACL استفاده می کنند عبارتند از Novell’s Netware، Microsoft Windows NT/2000، OpenVMS Digital و سیستم های مبتنی بر UNIX. هنگامی که یک موضوع یک شی را در یک مدل امنیتی مبتنی بر ACL درخواست می‌کند، سیستم عامل ابتدا ACL را برای یک ورودی قابل استفاده بررسی می‌کند تا تصمیم بگیرد که آیا عملیات درخواستی مجاز است یا خیر. مدل ACL هم برای موجودیت های فردی و هم برای مجموعه ای از اشیاء در سلسله مراتب سیستم قابل اجرا است.انجمن ماشین های محاسباتی (ACM) به چه معناست؟ انجمن ماشین‌های محاسباتی (ACM) یک سازمان غیرانتفاعی است گروه تجاری مبتنی بر فناوری های محاسباتی بیش از نیم قرن تاسیس شد پیش از این، در سال 1947، انجمن ماشین‌های محاسباتی بیش از 100000 عضو داشت. و در شهر نیویورک مستقر است.Bedan انجمن ماشین‌های محاسباتی (ACM) را توضیح می‌دهد انجمن ماشین‌های محاسباتی از طریق فعالیت‌های مرکزی خود، گروه‌های ذی‌نفع خاص یا SIG را حفظ می‌کند که به رشد فناوری و نقش محاسبات در جوامع امروزی کمک می‌کند. سی و هفت گروه ذینفع ویژه رویدادهایی مانند کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی برگزار می کنند تا در مورد جنبه های مختلف محاسبات و چگونگی تأثیر آنها بر جوامع انسانی صحبت کنند. انجمن ماشین‌های محاسباتی همچنین دارای بخش‌های محلی بسیاری در سراسر کشور است، از جمله «فصل‌های دانشجویی» که به‌عنوان محله‌های محلی و رویدادهای داوطلبانه برای ترویج ACM و نقش آن در دنیای فناوری فعالیت می‌کنند. انجمن ماشین‌های محاسباتی با شورای زنان و سایر کمیته‌های فرعی، تلاش می‌کند تا تنوع را ترویج کند و 'چادر بزرگی بسازد' تا به آمریکایی‌ها و سایرین در سراسر جهان کمک کند تا در پیشرفت‌های فنی قرن گذشته شرکت کنند. ACM همچنین در مورد محاسبات و فناوری های مرتبط به طور فراوان منتشر می کند، برنامه های کمک هزینه تحصیلی ارائه می دهد، و اعضای ارشد را با جوایز به رسمیت می شناسد.

Association For Computing Machinery (ACM)

What Does Access Control List (ACL) Mean? Access control list (ACL) refers to the permissions attached to an object that specify which users are granted access to that object and the operations it is allowed to perform. Each entry in an access control list specifies the subject and an associated operation that is permitted. Techopedia Explains Access Control List (ACL) File system ACL is a data structure that holds entries that specify individual user or group rights to system objects such as processes, files and programs. These entries are referred to as access control entities. Each system object is associated with a security attribute that identifies its access control list. The ACL has an entry for each system user that defines the user's privileges, such as reading a file, writing to a file or executing a file. The operating systems that use ACL include Novell’s Netware, Microsoft Windows NT/2000, Digital's OpenVMS and UNIX-based systems. When a subject requests an object in an ACL-based security model, the OS initially checks the ACL for an applicable entry to decide whether the requested operation is authorized. The ACL model is applicable to both individual entities and the collection of objects within the system hierarchy. What Does Association For Computing Machinery (ACM) Mean? The Association for Computing Machinery (ACM) is a nonprofit trade group based around computing technologies. Founded over a half-century ago, in 1947, the Association for Computing Machinery has over 100,000 members and is based in New York City. Techopedia Explains Association For Computing Machinery (ACM) Through its central operations, the Association for Computing Machinery maintains various special interest groups or SIGs that help to look at the growth of technology and the role of computing in today's societies. Thirty-seven special interest groups hold events like conferences and workshops to talk about different aspects of computing, and how they affect human communities. The Association for Computing Machinery also has many local chapters nationwide, including “student chapters” that operate as local neighborhoods and volunteer-led events to promote the ACM and its role in the world of technology. With a Women's Council and other subcommittees, the Association for Computing Machinery attempts to promote diversity and 'build a big tent' in order to help more Americans and others around the world to participate in the technical advancements of the last century. The ACM also publishes prolifically about computing and related technology, offers fellowship programs, and recognizes senior members with awards.